Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu- İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) SOSYAL HİZMET

SOSYAL HİZMET BİLİMİ

Archive for Ekim, 2014

SOSYAL BİLİM/SOSYAL HİZMET KİTAP SETİ (8 KİTAP)! 5 Ocak 2015, pazar günü ÜLKE TV canlı yayınında, SOSYAL HİZMET alanı masaya yatırıldı. Bu linkten izlenebilir: https://www.youtube.com/watch?v=eYUOmTIJoVY

Pazar, Ekim 26th, 2014

BÜYÜK FIRSAT!  KISA BİR SÜRE İÇİN. SOSYAL BİLİM VE SOSYAL HİZMET ALANINDA, MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN ESERLER.

1)“Türkiye’de Çocuk Sorunu ve Çocuk Yetiştirme”-Doç. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU (Ankara, NOBEL yay., 230 sayfa)-Şubat 2012.

2)“Bir Yetiştirme Yurdu Öyküsü, 1998-2012”- Doç. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU(Ankara, SABEV yay., 435 sayfa)- Eylül 2012.

3)“Sosyal Hizmet/Sosyal Çalışma Bilim ve Mesleğine Giriş”- Doç. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU- Düzeltilmiş ve gözden geçirilmiş 2. Baskı (İstanbul, Nar yay., 720 sayfa)- Kasım 2014.

4)“Toplumsal İşlevsizlik”-Doç. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU (İstanbul, Nar Yayınevi, 536 sayfa)- Aralık 2013.

5)”Bireyler, Aileler, Gruplar ve Toplumla Sosyal Hizmet”- Doç. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU(İstanbul, Nar Yayınevi, 336 sayfa)- Ocak 2014.

6) “Stres Yönetiminde Ustalık”- Doç. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU(İstanbul, Nar Yayınevi, 306 sayfa)- Şubat 2014.

7) “Dünü Bugünü ve Yarınıyla İnsanı Anlamak”- (İnsan Davranışının Kökenleri ve Sosyal Çevrenin Etkileri). Prof. Dr. Veli Duyan, Doç. Dr. İ. Galip YOLCUOĞLU ve Dr. Taner ARTAN. (İstanbul, Nar yay., 40 sayfa)- Eylül 2014.

8) “Onu da Sonra Anlatırım”- Doç. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU Deneme, roman. (İstanbul, Nar yay., 440 sayfa)- Eylül 2014.


“Dünü Bugünü ve Yarınıyla İnsanı Anlamak” kitabı yayımlandı- Ekim 2014, İst. NAR YAYINEVİ (Doç. Dr. İ. Galip YOLCUOĞLU, Prof. Dr. Veli DUYAN ve Dr. Taner ARTAN)

Pazar, Ekim 26th, 2014

Sosyal bilimlerde, insanın biyo-psiko-sosyal gelişimi kuramları bilgisi, bu açıdan oldukça büyük önem taşımaktadır. İnsan davranışının temelleri ve sosyal çevreyle ilgili tüm konular; sosyal bilimcilere, insan davranışını etkileyen ve ondan etkilenen biyolojik, sosyal, psikolojik ve kültürel sistemler arasında ve içindeki etkileşimler hakkında geniş bir anlayış sağlamaktadır. Bu alandaki üretilen ve geliştirilen bilgiler, bilim insanlarına, kavramsal bir bakış açısı kazandırarak, dünyayı nasıl yorumlamaları gerektiği konusunda, geniş ve kullanışlı bir çerçeve sağlamaktadır.

Uygulamalı bir sosyal bilim olan sosyal hizmet mesleğinin kabulünde sorunlar, bireyin psikolojik özelliklerinden ziyade, birey ile çevresi arasındaki bio-psiko-sosyal etkileşime bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. İnsan davranışları, sosyal ve fiziksel çevre ile ilişkili olduğundan, bireylerin sorunlarının çözümü ve sosyal işlevselliklerinin sağlanabilmesi, çoğunlukla bireyin çevresiyle etkileşimini ve onu çevreleyen ve olumsuzlukların kaynağı olan diğer sistemlerde değişiklikler yapılmasını gerektirmektedir. Bu durum da ihtiyaç sahibi kitlelerle-toplum kaynaklarının “sosyal politika zamkıyla” yapıştırılması, en modern çözüm olarak Batı’da yarım yüzyıldan uzun zamandır uygulanmaktadır.

Bireyler; fiziksel, ruhsal, duygusal, psikolojik ve sosyal açıdan “uyum sağlayabilmek” ve iyilik haline ulaşabilmek için, toplum olanaklarından etkili biçimde yararlanabilmelidirler. Çevre ve toplum; kendisini oluşturan üyelerini geliştirici kaynaklara sahip olmalı ve ihtiyaç sahibi bireylere, anında fırsatlar yaratabilecek duyarlılıkta olmalıdır. Tabir-i caizse bebeğinin gereksinimlerine duyarlı, şefkatli bir anne gibi. Kamu politikaları; bireylerin, sorun çözme, kendini geliştirme, zihinsel kapasitelerini yükseltme yoluyla, bireyin ve toplumun karşılıklı uyumunu ve iyilik halini ortaya çıkarmaya yönelik sosyal politikaları sürekli olarak üretebilmelidir. Çünkü insanlar, içinde yaşadıkları çevreye, etkileşimleri yoluyla “uyum sağlayabilen” ve “kendini geliştirerek gerçekleştirebilen” varlıklardır. Sosyal bilimler açısından, bireyin çevresinde bulunan ve onu engelleyen, karışıklıklar ve sıkıntılar yaratan unsurların ortadan kaldırılması ya da stresin etkilerinin azaltılması sonucunda, kişinin sosyal işlevselliğine kavuşacağı görüşü hâkimdir. En problemli görünün insanların dahi, parlak geri dönüşler yapabilmesi her zaman olanaklıdır.

Bir solukta okuyacağınız, “Onu Da Sonra Anlatırım” kitabı yayımlandı.Doç. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU, İst. NAR YAYINEVİ, Ekim 2014

Pazar, Ekim 26th, 2014

Aslında bu kitabı yaklaşık çeyrek asır önce, 1989’larda yazmaya başlamıştım. Ancak o kadar kitap çıkarttıktan sonra, 10. kitabım olarak yayımlanması da, kaderin bir cilvesi belki.  İnsan, doğası itibariyle, “her zaman rasyonel hareket etme becerisi” bulunmayan bir varlık olduğundan, her insanın, elinden gelenin en iyisini yapmakta olduğunu ve kimseyi yargılamamak gerektiği bilmek gerekir.

Wallerstein (2009)’ın dediği gibi, “belirsiz bir kozmosta yaşarız ve bu kozmosun tek ve en büyük erdemi bu ‘belirsizliğin sürekliliği’dir. Çünkü insanın yaratıcılığını mümkün kılan şey ‘bu belirsizliktir.’” Schopenhauer’, “Yaşamın belirsizlikleri, güya bize acı verir, ancak aslında, ileride başımıza gelecekleri bilmemek, düpedüz, yeryüzünün en büyük lütfudur hepimiz için.” derken ne kadar da haklıymış. İnsanı ümitvar eden, yaşatan, varoluşuna anlam veren şeyler de bu belirsizlikleri azaltmak, daha çok öğrenmek, yeryüzü yaşamını “evindeki gibi huzurlu, güvende sürdürebilmek” ve zamanını yapılandırmak için yapılan etkinliklerden oluşmaktadır. Yaşam başarımızı sağlayan yegane tutumumuz yorulmadan bıkıp-usanmadan bir sihir yapar gibi çalışmayı sevmek ve yaşam boyu öğrenme ilkelerine ısrarla bağlı kalabilmeyi başarmaktır. Çünkü yaşamın tek anlamı, bu etkinlikleri erdemle  sürdürebilen “varoluşumuzun bizzat kendisi”dir.

“Onu da sonra anlatırım” kendi kişisel yolculuğumdan ziyade, ülkemizin son çeyrek yüzyıllık sosyal, psikolojik, psikososyal, sosyoekonomik, politik-ekonomik, sosyokültürel unsurları kapsayan duygularımızın ve düşüncelerimizin de yolculuğudur. Bu sosyal bilim denemesi, yaşama ilişkin çok farklı değişkenleri ve insan yaşamına dair bütün bu ayrıntıları, entellektüel açlığı olan okuyuculara yön duygusu sağlayabilecek sosyal şemaları, yaşam becerileri gibi farklı karışımları ve kısacası uygulamalı bilim yolculuğunda, mayalanmış düşünceleri içermektedir. Sanmam ki kısacık yeryüzü yaşamlarımızda, bunlardan daha önemli şeyler olsun!