Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu- İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) SOSYAL HİZMET

SOSYAL HİZMET BİLİMİ

Akademik ve Bilimsel Yayınlar

Bu sayfada “Sosyal Hizmet” alanında yapılan akademik çalışmalara yer verilecektir. Sosyal Hizmetler alanında eğitim alan ya da kurumsal düzeyde mesleki müdahale uygulayan uzmanların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Bilimsel makalelerden yararlanırken etik açıdan akademik referans belirtme kurallarına uyulması gerekmektedir.

Yayınlanmış Bilimsel Makaleler, Kitaplar ve Bildiriler

Verdiği Dersler:

1. Sosyal Hizmete Giriş

2. Mesleki Hukuk Bilgisi

3. Hukuka Giriş

4. Sosyal Hizmet Mevzuatı

5. Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet Yönetimi

6. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I

7. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II

8. Bireylerle Sosyal Hizmet

9. Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması

10. Toplumla Sosyal Hizmet

11. Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması

12. Sosyal Psikoloji

13. Sağlık Sosyolojisi

14. Siyaset Biliminde Temel Kavramlar

15. Suçluluk ve Sosyal Hizmet

16. Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet

17. Sosyoloji

Akademik Yayınlar

1.Tufan, Beril. Prof. Dr. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2000). “SHÇEK Genel Müdürlüğü’nde Mesleki Yönetim Uygulaması İçin Bir Model Önerisi” Sosyal Hizmetler Dergisi, Ekim, Sayı 11.

2.Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP (2001). “İnsana Hizmet Veren Kurumlara Toplam Kalite Yönetimi” Golden Print, İstanbul.

3.Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2007). “Sosyal Hizmet Uygulamalarında Aile ve Çocuğun Değerlendirilmesi”. Uluslar arası Sosyal Hizmet Sempozyumu, 14-16 Kasım, Sakarya Üniversitesi.

4.Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2009). “Kızlarımdan Mektuplar” Ankara: SABEV Yayınları, Şubat.

5. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2009). “Çocuğun İyilik Hali ve Sosyal Hizmet”. Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt: 19, Sayı: 2.

6. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2009). “Türkiye’de Çocuk Koruma Sisteminin Genel Olarak Değerlendirilmesi”. Aile Araştırma Kurumu, Aile ve Toplum Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 18, Temmuz-Ağustos-Eylül.

7.Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2009). “Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sorunu ve Sosyal Dışlanmanın Önlenebilmesinde Erken Müdahalenin Önemi”. Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sempozyumu, 12-14 Kasım, Başkent Üniversitesi.

8.Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2009). “Sosyal hizmet uygulamalarında sosyal dışlanma, çocuk yoksulluğu ve sosyal hizmet müdahalesi: Uygulama alanından bir olgu sunumu”. Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sempozyumu, 12-14 Kasım, Başkent Üniversitesi.

9. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2010). “Çocukların İhmal-İstismara Uğramasında Aile ve Çocuklara Yönelik Risk Faktörleri ve Sosyal Hizmet Müdahalesi”, Toplum ve Sosyal Hizmet, Nisan, Cilt:21 Sayı: 1.

10. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2010). “Sosyal Çalışmada Gereksinim Kavramı ve Çocuk Refahı sisteminde Gereksinim Temelli Politikalar”. Aile Araştırma Kurumu, Aile ve Toplum Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 23, Ekim-Kasım-Aralık, 2010.

11. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2011). “Türk Sosyal Hizmetinin Temel Sorunları”. 7. Ulusal sosyal Hizmetler Kongresi. 15-16 Nisan, Cebeci ATAUM Salonu, Ankara.

12. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2011). “Sosyal Hizmet Mesleğinde Süpervizyon Uygulamasının Önemi”. Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl Sempozyumu. 15-16 Aralık, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampusu-M. Akif Ersoy Salonu, Ankara.

13. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2012). “Türkiye’de Çocuk Sorunu ve Çocuk Yetiştirme”. Ankara, Nobel Yayınevi.

14. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2012). “Çocukları ÇKS’ne Giren Ailelerle, Benzer Sosyal Çevrede Yaşamalarına Karşın Çocukları İçin ÇKS’ne Müracaatçı Olmayan Ailelerin Sosyal Destek açısından Karşılaştırılması”. Toplum ve Sosyal Hizmet. Nisan 2012, Cilt:23 Sayı: 1
15. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2012). “Türkiye’de Sosyal Hizmet Alanında Tıkanmalar ve Mesleğin Geliştirilmesinin Yolları”. İstanbul Üniversitesi, SABİF Sosyal Hizmetler Bölümü Konferansı, 7 Mayıs, 2012, Bakırköy, İstanbul.

16.Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP (2012). “Bir Yetiştirme Yurdu Öyküsü: 1998-2012”. Eylül, 2012, Ankara: SABEV Yayınları.

17.Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP (2012). “Türkiye’de Sosyal Refah Devletine Geçiş Süreci”. Ekim, 2012, Ankara: NOBEL Yayınevi.

18. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2012). “ABD Sosyal hizmet Sistemini Yapılandıran Farklı Bir Sosyal Hizmet Uzmanı Olarak Eduard C. Lindeman”. Sosyal Hizmet Sempozyumu. 7-8 Kasım, Selçuk Üniversitesi Kampusu, Konya.

19.Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2012). “Sosyal Hizmete Giriş”. Kasım, Ankara: SABEV Yayınları.

20. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2012). “Türkiye’de Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi”. Toplum ve Sosyal Hizmet. Ekim 2012, Cilt:23 Sayı: 2.

21.Duyan, Veli; Gökçearslan Ç. E. & Yolcuoglu, İsmet G. (2012). Attitudes of Social Care Professionals towards Children in Turkey. The I. Journal of Social Work. Volume 73, Issue 12, July.

22. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2013). “Kadına Şiddete Karşı Sosyal Hizmet Müdahalesi”. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Sempozyumu, 8 Mart 2013.

23. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2013). “Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar”. Edt. Hakan ACAR, Nilüfer NEGİZ ve Elvettin AKMAN. Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet: Temelleri ve Uygulama Alanları. Ankara, Maya Akademi Yayıncılık.

24. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2013). “Türkiye’de, Çocukların Daha Etkili Biçimde Korunabilmesi İçin, Gereksinim Duyulan Yeni Sosyal Politikalar”. Sosyal Hizmet Sempozyumu. 28-30 Kasım, KocaeliÜniversitesi, Umuttepe Kampusu.

26. Yolcuoğlu, İ. Galip (2013). Risk Altında Yaşayan Korunmaya Muhtaç Çocuklar Çalıştayı, 28-29 Aralık, T.C. Adalet Bakanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği, Ankara Hâkimevi.

27. Yolcuoğlu, İ. Galip (2014). Cezai sorumluluğu olmayan çocuklara ilişkin adli ve idari tedbirler  Çalıştayı, 15-16 Ocak, Başakşehir STK Platformu ve Başakşehir Kaymakamlığı koordinesinde, İstanbul, Retaj Royal Otel.

28. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2014). Bireylerle, Ailelerle, Gruplarla ve Toplumla Sosyal Hizmet. İstanbul, Nar Yayınevi.

29. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2014). Stres Yönetiminde Ustalık. İstanbul, Nar Yayınevi.

BASKIDAKİ ESERLERİ:

30. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2014). Onu da Sonra Anlatırım. (10. KİTAP), İstanbul, Nar Yayınevi.

31. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2014). Şu Hayatı Metabolize Edemedim (Yeryüzündeki Yaşamı Metabolize Etme El Kitabı). İstanbul, Nar Yayınevi.

32. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2014). Bin Kitabın Öğrettiği (Şiirler). İstanbul, Nar Yayınevi.

33. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2014). Ardahan’dan Londra’ya 4.000 km. İstanbul, Nar Yayınevi.

34. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (14. KİTAP) (2014). İşportacı Filozof. İstanbul, Nar Yayınevi.

Comments are closed.