Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu- İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) SOSYAL HİZMET

SOSYAL HİZMET BİLİMİ

Editör

e-posta: ismetgalip@gmail.com

Eğitimler:

Prof. Dr.- Şubat 2019-  İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimleri Fakültesi “Sosyal Hizmet bölümü” Öğretim Üyesi

Prof. Dr.- Eylül 2018  Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi “Sosyal Hizmet bölümü” Öğretim Üyesi

Doç. Dr.- Mart 2014 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi “Sosyal Hizmet bölümü” öğretim üyesi.

Doç. Dr.

16 Mayıs 2013

Yard. Doç Dr.

08.02.2012 İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, “Sosyal Hizmet” Bölümü Öğretim Üyesi

Verdiği Dersler:

1. Sosyal Hizmete Giriş

2. Mesleki Hukuk Bilgisi

3. Hukuka Giriş

4. Sosyal Hizmet Mevzuatı

5. Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet Yönetimi

6. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I ve II

7. Engellilerle Sosyal Hizmet

8. Bireylerle Sosyal Hizmet

9. Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması

10. Toplumla Sosyal Hizmet

11. Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması

12. Sosyal Psikoloji

13. Sağlık Sosyolojisi

14. Siyaset Biliminde Temel Kavramlar

15. Suçluluk ve Sosyal Hizmet

16. Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler

17. Sosyoloji

18. Sosyal Antropoloji

19.Sosyal Planlama ve Sosyal Politika

20. Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet

21. Siyaset Bilimine Giriş

22. Aile ve Çocuklarla sosyal Hizmet

23. Genel Hukuk

24. Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme

25. Sosyal Hizmette Krize Müdahale

26. Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

27. Sosyal Hizmet Uygulaması

28. Madde bağımlılığı ve Sosyal Hizmet

29. Okul Sosyal Hizmeti

30. Gençlerle Sosyal Hizmet

31. Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

32. Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler

33. Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet

34. Sosyal Hizmette Aile Politikaları (Yüksek Lisans)

35. Sosyal Refah Politikaları (Yüksek Lisans)

36. Sivil Toplum ve sosyal Hizmet (Yüksek Lisans)

37. Suç Önleme (Yüksek Lisans)

38. Yaşam Becerileri (Yüksek Lisans)

39. Aile Danışma Kuramları (Yüksek Lisans)

40. Sağlık Sosyolojisi ve Antropolojisi

Doktora:

07.04.2009 Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı-Doktora derecesi

Yüksek Lisans:

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, 2000- Bilim Uzmanı

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1990

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce-KPDS 70 puan

Çalıştığı Kurumlar

Üsküdar Üniversitesi, Mart 2014-

İst. Üniversitesi, Ocak 2012-Mart 2014 (2 yıl)

SHÇEK İstanbul Bahçelievler Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu Müdürü: 2 Kasım 1998- 16 Mart 2012 (14 yıl)

SHÇEK Bartın Sosyal Hizmetler İl Müdürü V.- Sosyal Hizmet Uzmanı: Temmuz 1993-Ekim 1998 (6 yıl)

SHÇEK Ağrı Erkek Yet. Yurdu SHU: 1992-1993 (1 yıl)

Yurtdışı Deneyim

İngiltere-Londra’da: 1.5 Yıl: Haziran 1988- Eylül 1989.

Akademik Yayınlar

1.Tufan, Beril. Prof. Dr. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2000). “SHÇEK Genel Müdürlüğü’nde Mesleki Yönetim Uygulaması İçin Bir Model Önerisi” Sosyal Hizmetler Dergisi, Ekim, Sayı 11.

2.Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP (2001). “İnsana Hizmet Veren Kurumlara Toplam Kalite Yönetimi” Golden Print, İstanbul.

3.Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2007). “Sosyal Hizmet Uygulamalarında Aile ve Çocuğun Değerlendirilmesi”. Uluslar arası Sosyal Hizmet Sempozyumu, 14-16 Kasım, Sakarya Üniversitesi.

4.Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2009). “Kızlarımdan Mektuplar” Ankara: SABEV Yayınları, Şubat.

5. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2009). “Çocuğun İyilik Hali ve Sosyal Hizmet”. Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt: 19, Sayı: 2.

6. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2009). “Türkiye’de Çocuk Koruma Sisteminin Genel Olarak Değerlendirilmesi”. Aile Araştırma Kurumu, Aile ve Toplum Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 18, Temmuz-Ağustos-Eylül.

7.Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2009). “Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sorunu ve Sosyal Dışlanmanın Önlenebilmesinde Erken Müdahalenin Önemi”. Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sempozyumu, 12-14 Kasım, Başkent Üniversitesi.

8.Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2009). “Sosyal hizmet uygulamalarında sosyal dışlanma, çocuk yoksulluğu ve sosyal hizmet müdahalesi: Uygulama alanından bir olgu sunumu”. Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sempozyumu, 12-14 Kasım, Başkent Üniversitesi.

9. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2010). “Çocukların İhmal-İstismara Uğramasında Aile ve Çocuklara Yönelik Risk Faktörleri ve Sosyal Hizmet Müdahalesi”, Toplum ve Sosyal Hizmet, Nisan, Cilt:21 Sayı: 1.

10. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2010). “Sosyal Çalışmada Gereksinim Kavramı ve Çocuk Refahı sisteminde Gereksinim Temelli Politikalar”. Aile Araştırma Kurumu, Aile ve Toplum Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 23, Ekim-Kasım-Aralık, 2010.

11. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2011). “Türk Sosyal Hizmetinin Temel Sorunları”. 7. Ulusal sosyal Hizmetler Kongresi. 15-16 Nisan, Cebeci ATAUM Salonu, Ankara.

12. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2011). “Sosyal Hizmet Mesleğinde Süpervizyon Uygulamasının Önemi”. Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl Sempozyumu. 15-16 Aralık, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampusu-M. Akif Ersoy Salonu, Ankara.

13. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2012). “Türkiye’de Çocuk Sorunu ve Çocuk Yetiştirme”. Ankara, Nobel Yayınevi.

14. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2012). “Çocukları ÇKS’ne Giren Ailelerle, Benzer Sosyal Çevrede Yaşamalarına Karşın Çocukları İçin ÇKS’ne Müracaatçı Olmayan Ailelerin Sosyal Destek açısından Karşılaştırılması”. Toplum ve Sosyal Hizmet. Nisan 2012, Cilt:23 Sayı: 1
15. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2012). “Türkiye’de Sosyal Hizmet Alanında Tıkanmalar ve Mesleğin Geliştirilmesinin Yolları”. İstanbul Üniversitesi, SABİF Sosyal Hizmetler Bölümü Konferansı, 7 Mayıs, 2012, Bakırköy, İstanbul.

16.Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP (2012). “Bir Yetiştirme Yurdu Öyküsü: 1998-2012”. Eylül, 2012, Ankara: SABEV Yayınları.

17.Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP (2012). “Türkiye’de Sosyal Refah Devletine Geçiş Süreci”. Ekim, 2012, Ankara: NOBEL Yayınevi.

18. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2012). “ABD Sosyal hizmet Sistemini Yapılandıran Farklı Bir Sosyal Hizmet Uzmanı Olarak Eduard C. Lindeman”. Sosyal Hizmet Sempozyumu. 7-8 Kasım, Selçuk Üniversitesi Kampusu, Konya.

19.Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2012). “Sosyal Hizmete Giriş”. Kasım, Ankara: SABEV Yayınları.

20. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2012). “Türkiye’de Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi”. Toplum ve Sosyal Hizmet. Ekim 2012, Cilt:23 Sayı: 2.

21.Duyan, Veli; Gökçearslan Ç. E. & Yolcuoglu, İsmet G. (2012). Attitudes of Social Care Professionals towards Children in Turkey. The I. Journal of Social Work. Volume 73, Issue 12, July.

22. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2013). “Kadına Şiddete Karşı Sosyal Hizmet Müdahalesi”. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Sempozyumu, 8 Mart 2013.

23. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2013). “Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar”. Edt. Hakan ACAR, Nilüfer NEGİZ ve Elvettin AKMAN. Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet: Temelleri ve Uygulama Alanları. Ankara, Maya Akademi Yayıncılık.

24. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2013). “Türkiye’de, Çocukların Daha Etkili Biçimde Korunabilmesi İçin, Gereksinim Duyulan Yeni Sosyal Politikalar”. Sosyal Hizmet Sempozyumu. 28-30 Kasım, KocaeliÜniversitesi, Umuttepe Kampusu.

25. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2013). “Toplumsal İşlevsizlik”. İstanbul, Nar Yayınevi.

26. Yolcuoğlu, İ. Galip (2013). Risk Altında Yaşayan Korunmaya Muhtaç Çocuklar Çalıştayı, 28-29 Aralık, Başakşehir STK Platformu ve Kaymakamlık Koordinesi’nde, İstanbul, Retaj Royal Otel.

27. Yolcuoğlu, İ. Galip (2014). Cezai sorumluluğu olmayan çocuklara ilişkin adli ve idari tedbirler  Çalıştayı, 15-16 Ocak, T.C. Adalet Bakanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği, Ankara Hâkimevi.

28. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2014). Bireylerle, Ailelerle, Gruplarla ve Toplumla Sosyal Hizmet. İstanbul, Nar Yayınevi.

29. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2014). Stres Yönetiminde Ustalık. İstanbul, Nar Yayınevi.

30.Yolcuoğlu, İ. Galip (2014). I. Ardahan Ekonomik Forumu ve Sosyal Kalkınma Çalıştayı, 12-15 May,  Ardahan Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu.

30. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2014). Onu da Sonra Anlatırım. İstanbul, Nar Yayınevi.

31. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2014). “Sosyal Çalışmada Sosyal Adaletin Yaşamsal Değeri ve Önemi”. Sosyal Hizmet Sempozyumu, Adalet ve Sosyal Hizmet. 20-22 Kasım, Başkent Üniversitesi.

32. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2014). Sosyal Hizmet/Sosyal Çalışma Bilim ve Mesleğine Giriş. İst. Nar Yayınevi.

33. Yolcuoğlu, İsmet Galip; Duyan, veli ve Artan, Taner. (2014). Dünü Bugünü Yarınıyla İnsanı Anlamak (İnsan Davranışının Kökenleri ve Sosyal Çevrenin Etkileri). İst. Nar Yayınevi.

34. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2014). (KONFERANS). Yaşam Becerileri. Üsküdar Üniversitesi, Çarşı Yerleşkesi Konferans Salonu. 18 Aralık 2014, saat 14.00.

35. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2014). (MYO Öğrencilerine Yönelik KONFERANS). Sosyal Hizmetin Dünya’daki Gelişiminin Kilometre Taşları. Üsküdar Üniversitesi, Çarşı Yerleşkesi Konferans Salonu. 27 Aralık 2014, saat 17.00.

36. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2015). (KONFERANS). Nitelikli Yaşamak ve Yaşam Boyu Öğrenme. Üsküdar Üniversitesi, Çarşı Yerleşkesi Konferans Salonu. 27 Şubat 2015, saat 16.00.

37. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2015). (KONFERANS). Sosyal Hizmetin Gelişimi, Paradigması ve Kuramı. Sakarya Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi. 12 Mart 2015, saat 10.oo

38. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2015). Türkiye’de Tüm Çocuklarımızı İyi Yetiştirebilmek. İst. Nar Yayınevi.

39. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2015). Sosyal Hizmet Bölümlerinin Sorunları Paneli. 20, 21 Nisan 2015 Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

40. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2015). (KONFERANS). Sosyal Hizmetin Dünya’daki Gelişme Süreci ve Ülkemizdeki 50 Yılının Değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi. 28 Nisan 2015, saat 10.oo

41. 8-10 Mayıs 2015 Yıldız Teknik Üniversitesi “I. Sosyal Hizmet Öğrenci Kongresi”. Serbest Kürsü Panel, Oturum Başkanı.

42. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2015). (KONFERANS). Bir Bilim ve meslek Olarak Sosyal Hizmetin Kısa Tarihçesi. Konya Karatay Üniversitesi, Merkez Konferans Salonu. 17 Kasım 2015, saat 16.00.

43. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2015). “Aydınlanma Devrimi ve Akılcı/Rasyonel Düşüncenin Sosyal Hizmet Disiplin ve Mesleğindeki Önemi”. Sosyal Hizmet Sempozyumu-26-28 Kasım 2015. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uncubozköy Kampusu-Kongre ve konferans Salonu.

44. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2015). “Sosyal Hizmetin Tarihine Farklı Bir Yaklaşım”. Sosyal Hizmet Sempozyumu-26-28 Kasım 2015. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uncubozköy Kampusu-Kongre ve konferans Salonu.

45. Yolcuoğlu, İsmet Galip; Artan, Taner. (2016). “Sosyal Politika, Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler Kavramlarının İrdelenmesi”. Sosyal Hizmet Kongresi/15-16 Nisan 2015. Ankara, Cebeci ATAUM Konferans Salonu.

46.  Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2016). Mayıs 2016, Cuma 29 Mayıs Üniversitesi’nde öğrencilere “SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL HİZMET” konulu konferans, 23 Mayıs, 2016- Cuma; İstanbul, Altunizade Kampusu.

47. Yolcuoğlu, İsmet Galip. (2016).   “Tüm Çocuklarımızı İyi Yetiştirebilmek: Yeni bir Toplum İnşası”. 24 Mayıs 2016, C.tesi GOP Belediye Konferans Salonunda, ATABEK KOLEJİ işbirliğiyle. 400 veliye Konferans.

48. Yolcuoğlu, İsmet Galip; Özerkmen, Necmettin. (KİTAP) (Kasım, 2016). Yeryüzünün Aydınlanması, Aklın Özgürleşmesi ve Yarım Kalan Bir Aşk Hikayesi: Türk Aydınlanması. İstanbul, Nar Yayınevi.

49. Yolcuoğlu, İsmet Galip (2016). Sosyal Hizmet Disiplini ve Göç Olgusu. Üsküdar Üniversitesi, Uluslararsı Göç Sempozyumu, 18-19 Kasım 2016.

BASKI SÜRECİ VE EDİTÖR İNCELEMESİNDEKİ ÇALIŞMALARI:

Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2016). Bin Kitabın Öğrettiği-Şiirler. İstanbul, Nar Yayınevi.

Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2016). Bin Kitabın Öğrettiği-Şiirler. İstanbul, Nar Yayınevi.

Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2016). Yeryüzündeki Yaşamı Metabolize Etme El Kitabı. İstanbul, Nar Yayınevi.

Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2016). Ardahan’dan Londra’ya 4.000 km. İstanbul, Nar Yayınevi.

Yolcuoğlu, İsmet Galip. (KİTAP) (2016). İşportacı Filozof. İstanbul, Nar Yayınevi.

ÖZGEÇMİŞ

Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU, 27 Haziran 1967 tarihinde Ardahan’da doğup ve İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1984 yılında girdiği üniversite sınavı sonucunda, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi “Matematik” bölümünü kazandı. Bir yıl süreyle matematik öğrenimi gördükten sonra, sosyal bilimci olması gerektiğine karar vererek, Hacettepe Üniversitesi “Sosyal Hizmet” bölümüne geçiş yaptı. 4. sınıfa geçtiğinde kayıt dondurarak, hiç İngilizce bilmeden gittiği Londra’da, 1.5 yıl süreyle dil öğrenmek amacıyla kaldı (Haz. 1988- Eylül 1989).

SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından, 1992 yılında ilk görev yeri olarak Ağrı ilindeki Erkek Yetiştirme Yurdu’na “sosyal hizmet uzmanı” olarak atandı. Daha sonra, 1993-1998 yılları arasında 5.5 yıl süreyle Bartın İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde uzman, çocuk yuvası müdürü ve il müdürü olarak görev yaptı. Üç yıl süren Yüksek lisans eğitimi sonrasında, Hacettepe Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü “Sosyal Hizmet Anabilimi Dalı”ndan “İnsana Hizmet Veren Kurumlarda Toplam Kalite Yönetimi” isimli teziyle bilim uzmanlığı (master) derecesi aldı (2000) ve yüksek lisans tezi kitap olarak yayınlandı.

Daha sonra, Hacettepe Üniversitesi “Sosyal Hizmet Anabilim Dalı”nda 2003 yılından sonra sürdürdüğü doktora eğitim sonunda, “Çocuk Koruma Sisteminde Aileyle Çalışmanın Esasları: İstanbul Örneğinde Aileler ve Çocukların Gereksinimler, Güçlülük ve Risk Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi” konulu tez çalışmasıyla, Nisan 2009 tarihinde “doktora” derecesi aldı. 1998 yılından, Mart 2012 tarihine kadar “14 yıl süreyle” SHÇEK’in İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü görevini (Haziran 2011 sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlandı) yürüterek, 2.000 den fazla kız çocuğunun korunması eğitimi ve yetiştirilmesine, mesleki sorumluluğu paralelinde katkıda bulundu. Müdürlük görevinden kendi isteğiyle ayrılarak, Mart 2012’de İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümüne Yrd. Doç. Dr. “öğretim üyesi” olarak atanmış ve Mayıs 2013′de “doçent” unvanı aldı. Haziran 2012′ye kadar bölüm başkanlığı ve Eylül 2013 tarihine kadar da, aynı fakültede, dekan yardımcılığı görevlerini sürdürdü. Mart 2014′de Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi “sosyal hizmet” bölümüne, “Doç. Dr.” olarak atanmış olup, halen görevini sürdürmektedir.

Şubat 2009 tarihinde ikinci kitabı, “Kızlarımdan Mektuplar” Ankara SABEV Yayınları’ndan; Şubat 2012’de üçüncü çalışması “Türkiye’de Çocuk Sorunu ve Çocuk Yetiştirme” ve Eylül 2012’de dördüncü kitabı SABEV Yayınevi’nden “Bir Yetiştirme Yurdu Öyküsü” ve Ekim 2012’de beşinci kitabı “Türkiye’de Sosyal Refah Devletine Geçiş Süreci”, Nobel Yayınevi’nden tarafından ve son olarak Kasım 2012’de altıncı kitabı “Sosyal Hizmete Giriş” SABEV yayınevi tarafından, Aralık 2013′de 7. kitabı “Toplumsal İşlevsizlik”; Ocak 2014′de 8. kitabı ”Bireylerle, Ailelerle, Gruplarla ve Toplumla Sosyal Hizmet”; Mart 2014′de 9. kitabı ”Stres Yönetiminde Ustalık”; Ekim 2014′de 10. kitabı “Onu Da Sonra Anlatırım” ve Prof. Dr. Veli DUYAN ve Dr. Taner ARTAN ile ortak 11. kitabı “Dünü Bugünü yarınıyla İnsanı Anlamak”; Aralık 2014′de 12. kitabı “Sosyal Hizmet/Sosyal Çalışma Bilim ve Mesleğine Giriş” ve Şubat 2015 tarihinde ise, 13. kitabı “Türkiye’de Tüm Çocuklarımızı İyi Yetiştirebilmek” İstanbul “Nar Yayınevi”nden yayınlanmıştır.

“Yeryüzündeki Yaşamı Metabolize Etme El Kitabı” ; “Bin Kitabın Öğrettiği (Şiirler)”;  ”Ardahan’dan Londra’ya 4.000 km” isimli kitapları da, İstanbul Nar Yayınevi’nde baskıdadır.

Bugüne kadar, 13 kitabı ve yüzlerce makalesi yayımlanmış ve 25 yıllık mesleki uygulamalarında, onbinlere ulaşan ”vaka ve aile çalışması” (bireylerle klinik sosyal hizmet çalışması) gerçekleştirmiştir.

Dr. Mehlika hanımla evli olup 22 yaşındaki Elif ve 12 yaşındaki Aslı isimlerinde iki kız çocuğu babasıdır.

Sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, sosyal politikaların zenginleştirilmesi, toplumda yaşayan tüm bireylerin (özellikle de çocukların) ve toplumun iyilik halinin sağlanması ve güçlendirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, bireylerin ve insan kaynağını desteklenmesi, geliştirilmesi yoluyla toplumsal kalkınmaya ulaşılması, toplum temelli sosyal hizmet uygulamaları ve tüm ebeveynlerin yeterince iyi anne babalık yapabilmesi, çocuk ihmallerinin önlenmesinde erken müdahaleye yönelik çalışmalarını, uygulama ve akademik düzeyde sürdürmektedir.

İlgi Alanları:

1. Psikoloji-psikiyatri ve sosyal hizmet,

2. Sosyal politika,

3. Aile, evlilik, ilişki,

4. İletişim,

5. Aile terapisi ve danışmanlığı,

6. Gençlik ve gençlik çağı sorunları,

7. Aile ve çocuk politikaları,

8. Çocuk sorunları, korunmaya muhtaç çocuklar, çocuk koruma sistemi, çocuk adalet sistemi.

9. Sosyal hizmet müdahalesi bireyle çalışma, grupla çalışma, aileyle çalışma ve toplumla çalışma,

10. Sosyal hizmet araştırması.

11.Yönetim ve organizasyon, Toplam kalite yönetimi.

12. Siyaset Bilimi ve Sosyal Hizmet.

13. Hukuk ve Sosyal Hizmet

İletişim:

Web Sitesi: www.ismetgalip.com

Mail: ismetgalip@gmail.com

Web Sitesi Yayına Başlama Tarihi: 12.07.2010

Comments are closed.